Tag: 午餐

同另一半出街食飯,邊個找數?

拍拖出街食飯係基本動作,🍜🍝🍕🍽️🥂不過邊個俾錢先?💰💰   計唔均真傷感情,🅰️🅰️制最好? 男仔俾多d係應該,🅰️🅱️制? 男仔俾晒體現紳士風度?🧔 女仔有獨立經濟能力,請埋另一半又點話?👩‍🎤   阿媽,呢個課題好深呀,等於阿媽妳同女朋友 (男朋友?)跌落水救邊個先,一樣咁深!🏊‍♂️🏊‍♀️   你又會點呢?歡迎到討論區開帖發表意見!