Tag: 午餐

同另一半出街食飯,邊個找數?

拍拖出街食飯係基本動作,????️?不過邊個俾錢先???   計唔均真傷感情,?️?️制最好? 男仔俾多d係應該,?️?️制? 男仔俾晒體現紳士風度?? 女仔有獨立經濟能力,請埋另一半又點話??‍?   阿媽,呢個課題好深呀,等於阿媽妳同女朋友 (男朋友?)跌落水救邊個先,一樣咁深!?‍♂️?‍♀️   你又會點呢?歡迎到討論區開帖發表意見!